28 68 00 44 kontakt@cleoh.dk

Chok, traumer og livskrise

Hvad er traumer – og hvad er hvad. 

Ofte blandes begreberne sammen, så nedenfor har jeg kavet en overskuelig liste til dig, så det er nemmere at skelne:

  • Traume: Ordet kommer af det græske ‘trauma’, der betyder sår. Det er altså en skade man har pådraget sig, som fx ved et trafikuheld. Ved et psykisk traume gælder en pludselig hændelse, der opleves voldsom for personen. Det er ikke givet, at en hændelse har den samme effekt på alle. Derfor er oplevelsen af hændelsen med til at definere, om der er tale om et traume.

 

  • Chok: Chok beskriver den første reaktion i forbindelse med traumet. Som nævnt reagerer vi forskelligt, så i en chok-tilstand kan en person både grine højt, græde, benægte, eller være helt apatiske – alle reaktioner kan komme til udtryk. 
  • Akut krise: En akut krise er en pludselig og voldsom hændelse. Hvis en person er traumatiseret efter den akutte krise kaldes det også en belastningsreaktion, eller PTSD, når vi slår op i diagnosesystemet ICD-10.
  • Overgreb: Under akut krise hører fysiske og seksuelle overgreb. Dette kan du læse mere om nedenfor.

 

  • Livskrise: En livskrise betegner ‘almindelige’ kriser, som man gennemgår i et liv. De kan være eksistentielle og handle om død, sikkerhed, familie og ægteskab. Eksempelvis kan en svær skilsmisse være en livskrise. Er personen udsat for langvarrig stress grundet livskrisen, kan dette betegnes som en tilpasningsreaktion i ICD-10. 

 

Seksuelt overgreb og traumeterapi

At være offer for et seksuelt overgreb er noget af det mest ødelæggende, man som menneske kan være udsat for. Studier viser, at krigstraumer kan lede til flest psykiske skader, og lige efter kommer seksuelle overgreb.

Seksuelle overgreb er alvorlige, fordi de skader personen på flere områder. Ikke nok med at man er blevet misbrugt mod sin vilje og måske har fået fysiske skader – man er ofte også i tvivl om sin egen dømmekraft. Det er netop dette, der definerer skam ved seksuelle overgreb; at man bliver usikker på, om ens følelser nu er korrekte og om man må ‘have lov til’ at synes det er voldsomt. Netop derfor er seksuelle overgreb alvorlige; ens egen perception af virkeligheden er usikker, man har mistet kontrol, dømmekraft, tillid (måske til et menneske man stolede på). 

 

Dertil kommer de seksuelle senfølger. Det er forskelligt fra person til person, hvordan senfølgerne ser ud. Det afhænger både af den ydre omsorg og den indre: Om personen er blevet mødt korrekt af eksempelvis myndighederne. At melde et overgreb til Politiet er et stort valg, og at blive mødt med mistillid, hån og udskamning er retraumatiserende, da netop latterliggørelse og magtkamp ofte er en central del af overgrebet. Den indre omsorg er ens perception; om man tillader sig selv at stå ved, at det var forkert, om skammen fylder meget og om man søger hjælp, som at ringe til en ven eller komme i traumeterapi.

Mulige senfølger efter seksuelle overgreb er selvmordstanker, selvskade, spiseforstyrrelse, depression, angst, PTSD og kompleks PTSD, obsessive og paranoide tanker. Mange udvikler seksuelle interesser, som opleves skamfulde, fordi disse kan minde om overgrebet og det kan derfor være forvirrende og pinefuldt at tænde på, når man samtidig tager afstand, fra det, der skete. 

Ved en akut krise eller traume gennemgår offeret ofte forskellige faser af reaktioner:

Chok-fasen, reaktions-fasen og nyorientering.

Men udviklingen er ikke lineær, som førhen troet. Det er mere som et pendul, der svinger mellem de gode og dårlige dage. Med tiden kommer der flere gode dage, i nyorienteringen. 

Traumeterapi

Jeg har arbejdet mange år med traumeterapi. Jeg tager udgangspunkt i Five Phase Trauma Therapy og ACT til traumeterapi. Her vil du få viden om din krops reaktioner og nervesystemet, hvorved vi aktivt kan lave øvelser, under traumeterapien, til beroligelse af nervesystemet. Dette kaldes også Polyvagal Theory, altså teorien om hvordan vi aktivt kan bringe vagusnerven (kamp, flugt, frys) i balance under terapien. Derved kan vi nemmere bearbejde traumet sammen – i dit tempo. Det relationelle er centralt i traumeterapi og du vil også få tilbudt grænse-træning og øvelser i selvomsorg. Målet med traumeterapi er, at du kan komme et sted hen, hvor du ikke længere påvirket af mindet, når du taler om det. At du kan give slip, parkere det og vende tilbage til mindet, når det passer dig. Et andet mål kan også være øget selvværd eller at komme af med skam, depression eller angst. 

person sitting on top of gray rock overlooking mountain during daytime

Livskriser

Livskriser er ‘almindelige’ kriser i livet, men det betyder ikke, at de ikke kan være voldsomme eller traumatiserende. Ej heller behøver man en ydre livskrise, for at mærke en eksistentiel livskrise.

Ofte påvirker livskriser ens tro på håb og mening i livet. Livskriser kan lede til depression; det kan virke meningsløst, at stå op om morgenen.

Jeg har meget erfaring med terapi med mennesker i livskrise. Ofte er der tale om et svært brud. Man har gået og troet, at alt var som det skulle være – og ud af det blå vil partneren skilles eller forlade en. Omvendt kan der hos den der forlader have været en livskrise forud for; personen kan ikke mærke sig selv, er ulykkelig, drømmer om et liv udenfor, synes livet er tomt og uden mening.

Uanset hvordan livskrisen ser ud, kan psykoterapi være meget givende. Psykoterapi kan være med til at nuancere perceptionen af livet og skubbe i retning mod vækst og blomstring. 

Mange oplever endda posttraumatisk vækst. Det vil sige at personen oplever en ‘opvågning’ eller at de er mere lykkelige efter traumet end før. 

Vil du vide mere? 

I min podcast kan du finde afsnit 1 om parforholdskrise, og 13 om posttraumatisk vækst. Du finder podcasten her på siden, oppe i menuen. Derudover kan jeg også anbefale at lytte til podcasten “Håb – styrket ud af krisen”, hvor jeg er gæst i afsnittet om traumer og kriser. Det kan du finde lige her

Jeg håber at denne artikel har givet indblik i, hvad traumer er og at der er håb. Kan du genkende noget fra artiklen og ønsker du at starte i terapi, er du meget velkommen til at ringe på 28680044, eller kontakte mig her på siden. Du må meget gerne indtale en besked eller sende en sms, hvis jeg ikke tager den. Min mail er kontakt@cleoh.dk

Har du spørgsmål?

4 + 15 =