CV Psykolog

CV Psykolog Cleoh Søndergaard

–    Tlf: 28 68 00 44

–    E-mail: kontakt@cleoh.dk

–   linkedin.com/in/cleoh

Faglig profil

Kompetent, grundig og empatisk psykolog, der til dagligt arbejder ved egen praksis, hvor jeg har private klienter i psykoterapeutiske forløb. I min praksis er især stress, angst, depression og kriser centrale temaer. Derudover har jeg særlig erfaring og interesse i sexologi og parforhold, sammen med psykisk sygdom. Min erfaring er bred og vidner om stor nysgerrighed og vilje til at kontinuerligt at videreuddanne mig: Familierådgivningen gav mig indsigt i stress, efterfødselsreaktioner, krise og parterapi. Børne- og ungdomspsykiatrien gav mig indgående viden i diagnostik og testning. OPUS, som er et ambulant tilbud til unge mellem 18-35 år med psykoselidelser, gav mig indsigt i behandling af tankemylder og svær psykisk sygdom. Jeg er desuden uddannet sexolog og har erfaring med parterapi. Metodisk er jeg uddannet og superviseret i kognitiv terapi, både KAT, men også tredje bølge kognitiv terapi som DAT, ACT og mindfulness. Mit speciale omhandlede psykoterapi til personer med nedsat metakognition.

Erhvervserfaring

Juni 2015– nu.  Selvstændig, privatpraktiserende psykolog og sexolog: www.cleoh.dk

 • Primært psykoterapeutiske samtaler med klienter
 • Behandling af arbejdsrelateret stress, angst, depression, traumer samt eksistentielle identitetskriser og relationsproblematikker.
 • Eklektisk funderede forløb individuelt indrettet efter klientens behov. Oftest kognitiv terapi, KAT, DAT og ACT.
 • Parterapi og sexologiske problemstillinger
 • Kursusvirksomhed for blandt andet Dansk Psykologforenings Studentersektion, Psykologisk Sommerlejr, Aalborg Universitets studenterråd, RUC (se Udvikling af kurser).
 • Åbnede klinikken i maj 2013 som sexolog og siden i juni 2015 som psykolog også.

Administrative opgaver: Online markedsføring, sociale medier, hjemmeside, SEO, regnskab  og fakturering.

Sept. 2017-februar 2018   Psykolog og primærbehandler, afsnit OPUS, Psykiatrisk Center Ballerup

 • OPUS er et ambulant 2-årigt behandlingsforløb for unge med nydebuteret psykoselidelse, herunder skizotypi og skizofreni. I OPUS arbejder man terapeutisk ud fra den kognitive referenceramme (KAT), inklusiv dialektisk adfærdsterapi (DAT) og acceptance and commitment therapy (ACT). Derudover har jeg også lavet specifikke forløb med Ruminationsfokuseret Kognitiv terapi.
 • Primær behandler for 12 patienter af gangen: Opsøgende arbejde, behandlingsplan, kontakt ved indlæggelse, ugentlig psykoterapi, overblik over medicin, diagnostik og symptomer.
 • Tværfaglig samarbejdspartner i.f.t. sparring vedr. psykologfaglige problemstillinger.
 • Neurokognitiv testning
 • Individuelle psykoterapiforløb, ved siden af faste patienter.

Dec. 2016-aug 2017    Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød, Ambulatorie for små børn.

 • Udredning og behandling af børn i alderen 3-7 år med henvisning fra Region H.
 • Legeobservationer, familieaktiviteter og hjemmeobservation er en de af opgaverne i direkte kontakt til barnet og relationerne.
 • Kognitiv udredning af intelligens og opmærksomhed, samt undersøgelse af autismespektrumforstyrrelser, emotioner og tilknytning er også en del af diagnosticeringsprocessen.
 • Psykoedukation af forældre med hensyn til kontakt til deres barn, pædagogik og vejledning i forhold til psykisk sygdom er også en kerneopgave.
 • Netværksmøder med PPR og kommune, faste ugentlige møder, supervision og gruppesupervision er også en fast del af dagligdagen.

Jan-okt. 2016  Psykolog ved Familierådgivningen Nørrebro, Københavns Kommune.

 • Parterapi til par med børn, hvor de enten ønsker at blive lykkeligere sammen, afklaring om hvorvidt de skal blive sammen eller skilsmisseterapi.
 • Konfliktnedtrappende parsamtaler ved kriseramte par, oftest omhandlende uenighed om samværsordning.
 • Terapi og rådgivning af konfliktfyldte brud, såsom ofre for stalking, eller hjælp til underretning.
 • Fast ugentlig supervision, psykologmøder og gruppemøder i Københavns Kommune.

 2015    Psykolog ved OPUS Hvidovre

 • Screening og testning af unge med debuterende psykose. Derved har jeg en specialist-rolle i udredningsdelen, hvor jeg skal assistere min kollega med at højne det faglige niveau af analyserne og samtidig implementere resultaterne til den unges dagligdag og videre behandling.
 • Konferencer og planlægning i samarbejde med psykiatere, ergoterapeuter og psykologer.
 • WAIS-III, Wisconsin Card Sort, Trail Making Test, Reys komplekse figurer.
 • Fast ugentlig supervision.

Jan-aug 2014 Praktik under uddannelse: Døgninstitutionen Aktiv Weekend

 • Samtaleforløb med unge, socialt udsatte og sanktionsdømte.
 • Problematikker og temaer: Hallucination, angst, dissociation, tilknytning og depression.
 • Supervision af pædagoger og undervisning indenfor mentaliseringsbaseret pædagogik.

Erhvervserfaring: Udvikling af kurser

Okt. 2017           Forebyggelse og selvhjælp ved stress og livskriser

 • Foredrag og workshop for studerende ved Roskilde Universitetscenter, RUC.
 • Kurset var fordelt over 3 timer; 45 minutter om den kliniske forståelse af stress og forebyggende teknikker og mindset. 45 minutter med konkrete, terapeutiske redskaber til bedre struktur, overblik og teknikker til meditation og pause. Til sidst 45 minutter om meditation og opmærksomhedstræning, hvoraf 30 min var guidet meditation, så kursisterne lettere kommer i gang og får en forsmag på, hvad det vil sige.

Okt.-dec. 2016  Identitetsdannelse og digitalisering. SoMe – Speak Media og IBM

 • I samarbejde med Speak Media gik jeg sammen med en online markedsføringsekspert og en fremtidsforsker.
 • Undertegnede underviste i børn og unges identitetsdannelse, sammenholdt med eksistentiel filosofi og personlighedsudvikling. Dette for at bygge bro til fremtidsforskning og gøre opmærksom på etik og selviscenesættelse. Et dybdegående kursus i sociale medier.

Juli 2016          Parterapi i praksis: Dansk Psykologforenings Studentersektion, Københavns Universitet

 • Kursus og workshop, der forløb henover i weekend i Dansk psykologforenings lokaler.
 • Praktisk indførelse i den terapeutiske alliance, kontrakt, psykodynamisk terapi, narrativ terapi og parterapi.

April 2016             Kærlighedens psykologi og psykoterapi i praksis: Psykologisk Sommerlejr

 • Psykologisk sommerlejr er for psykologistuderende fra alle landets universiteter, der kommer for socialt samvær og samtidig læring.
 • Kurset forløb sig over en hel dag med undervisning og praktiske øvelser.

Okt. 2015           Gæsteforelæser ved Aalborg Universitet

 • Konference på Psykologisk Institut, AAU om karrierevalg og retninger.
 • Kurset var en 4 timers forelæsning om sexologi og psykologi samt behandling af psykoseksuelle dysfunktioner.

Uddannelse

 

Jan. 2019          Praktisk del af uddannelsen som psykolog, autorisationen, godkendt af Psykolognævnet. 

2013-2015   Cand.Psych., Kandidatuddannelsen i psykologi, Aarhus Universitet

Afhandling: ”Psychodynamic Psychotherapy for Schizophrenia: The challenge of impaired metacognition

Faglige fokusområder og projekter under uddannelsen                         Valgfag: Tilværelsespsykologi af Preben Bertelsen.

 • Hovedfag i klinisk psykologi, med særlig vægt på dissociation og traumeterapi samt psykoseterapi. Opgave om oplevelsesorienteret og narrativ terapi i forhold til CBT.
 • Interventionsmetode: Praktisk erfaring og træning af terapi med supervision. Se endvidere udtalelse af Asger Neumann, cand.psych.aut. og ekstern lektor, Human ACT.
 • Kursus og oplæring i NEO PI-R personlighedstestning til erhvervsbrug ved Hannah El-Kholy fra El-Kholy consult, under Aarhus Universitet.
 • Forskningsprojekt om skilsmisse og samværsordninger i forhold til barnets tarv.

2010-2013          Certificeret sexolog ved Sexologiskolen. 

Hovedopgave: ”Præstationsangst ved erektil dysfunktion – En integrativ undersøgelse af årsagssammenhæng og behandling”

Faglige fokusområder og projekter

 • Undertegnede holdt foredrag om den terapeutiske alliance og fælles faktorer for god terapi, samt normkritisk, dialogbaseret seksualundervisning.
 • Har sidenhen holdt kurser ved Sexologiskolen i forbindelse med Kulturnatten, om parterapi, lyst og stress.

2008-2012           Bachelor i psykologi ved Aarhus Universitet

Bacheloropgave: ”Jalousi i det voksne parforhold”. En oversigtsanalyse af teorier, deriblandt diskussion af angst og paranoia.

Faglige fokusområder og projekter

 • Seminar: Parforholdets psykologi. Projekt om tilknytningsprocesser i forhold til det romantiske parforhold i voksenalderen med fokus på desorganiseret og undgående tilknytning.
 • Seminar: Eksistentiel- og positiv psykologi. Om hvordan mennesket søger mening med livet eller elendigheden, arbejder med accept og hvad lykke er.

Kurser

2018                    Specialistgodkendt kursus: Kompliceret sorg og psykoterapi til sorg og krise

                            Nicole Rosenberg, PC Stolpegård, specialistgodkendt kursus

2018                    Specialistgodkendt kursus: Lovgivning og etik

                              Specialistgodkendt kursus, Sexologisk Klinik PC København

2017      Testudredning: TOVA, ABAS, ADOS, ADHD-RS, m.m. ifm. diagnostik af børn. 

2015    Testudredning: WAIS-IIII, Wisconsin Cart Sorting Test, Reys Komplekse figurer, Trail Making

2015                 Affect-focused therapy for psychosis

2015                    Brugen af assessment scales i terapien: MAS

2014                    WISC-III, RIAS, Beck’s Youth Inventory, YLS-CMI

2014                    Krisepsykologi II, Offerrådgivningen

2013                   NEO PI-R personlighedstest, organisatorisk udgave.

2012                    Krisepsykologi I 

2012                    Narrative samtaler

Personlig profil

Jeg er født d. 9. april 1988, gift og mor til en dreng på 6 år. I fritiden prioriteres familielivet, psykologfaglige kurser og fordybelse i skønlitteraturens verden. Jeg bruger meditationen ugentligt for at få en pause og opnå ro og selvindsigt. Når jeg rejser på ferie er det altid med dykning for øje, da jeg har certifikat og virkelig er blevet fanget af det. Det giver mig jordforbindelse og eventyr. Når jeg er børnefri hver anden uge bruger jeg aftenerne med venner og i teatret.