CV Psykolog

CV Psykolog Cleoh Søndergaard     –    Tlf: 28 68 00 44    –    E-mail: kontakt@cleoh.dk     –   linkedin.com/in/cleoh

_DSC0013 copy_1

Faglig profil

Jeg er en kompetent, grundig og empatisk psykolog uddannet ved Aarhus Universitet. Her har særligt været optaget af terapi med unge og voksne, parterapi og psykoseterapi, hvor jeg skrev speciale om sidstnævnte. Derudover har selvudvikling hos klienten, bedre selvværd, behandling af stress og depression og undersøgelsen af personligheden og den familiemæssige baggrund også interesseret mig meget. Især klienter der er på vej igennem en livskrise har jeg rigtig stor og god erfaring med: At komme ovenpå og få retning, livsmod og glæde tilbage.

 

Erhvervserfaring

2013– nu. Selvstændig, privatpraktiserende psykolog: www.cleoh.dk

– Psykoterapeutiske samtaler med klienter og par til bedre livskvalitet og øget lykke.

– Behandling af angst og depression samt eksistentielle identitetskriser og relationsproblematikker, herunder stalking og vold.

– Traumebehandling (kropsorienteret og/eller emotionsfokuseret traumeterapi).

– Kognitiv terapi, coaching og guidet meditation til øget selvværd, livsglæde og ubekymrethed.

– Kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk terapi, kropsorienteret traumeterapi samt mindfulness og meditation. Derudover er jeg enormt inspireret af teorier indenfor tilknytningsmønstre, personlighed, perception og tanker samt kærlighedsrelationer.

2016-nu Psykolog ved Familierådgivningen Nørrebro, Københavns Kommune.

Parterapi til par med børn, hvor de enten ønsker at blive lykkeligere sammen, afklaring om hvorvidt de skal blive sammen eller skilsmisseterapi.

Konfliktnedtrappende parsamtaler ved kriseramte par, oftest omhandlende uenighed om samværsordning.

Terapi og rådgivning af konfliktfyldte brud, såsom ofre for stalking, eller hjælp til underretning.

Fast ugentlig supervision, psykologmøder og gruppemøder i Københavns Kommune.

2015 Co-terapeut: Gruppeterapi ved Foreningen Nærhed

– Psykolog og medhjælper i selvhjælpsorienteret gruppeterapi i en gruppe på i alt 20 personer.

– Psykoedukation og guidning af mindfulness-øvelser.

– Terapi med hver enkelt i gruppen efter narrative og mentaliseringsbaserede principper.

– Intens terapi hvor man lærer at håndtere og være i ens følelser, samt at regulere dem.

2015   Psykolog ved OPUS Hvidovre

– Screening og testning af unge med debuterende psykose. 

Konferencer og planlægning i samarbejde med psykiatere, ergoterapeuter og psykologer.

WAIS-III, Wisconsin Card Sort, Trail Making Test, Reys komplekse figurer.

Fast ugentlig supervision.

2015 Workshop-udvikler og foredragsholder: KarolinaMaria.com

– Udvikling af workshop i samarbejde med tantrisk coach Karolina Maria.

– Workshoppen arbejder integrerende og tværfagligt, idet tantra holdes op mod psykologisk forskning vedrørende lavt selvværd og empati.

– Psykoedukation og guidning af åndedrætsøvelser, selvværdsøvelser og meditation.

– Undervisning i tantra og hvordan det kan hjælpe kvinder til at mærke deres krop tydeligere, elske den og stå ved dem selv, fuldt og helt. Ikke højtravende tantrafilosofi, men selvudvikling og konkrete øvelser til at mærke sin krop, energierne og at blomstre.

 

2014 Psykologpraktikant: Døgninstitutionen Aktiv Weekend, Silkeborg

Samtaleforløb med unge, socialt udsatte og sanktionsdømte.

–  Problematikker og temaer: Vold, grænsesætning, social læring, psykoser, angst, dissociation, tilknytning og depression.

–  Supervision af pædagoger og undervisning indenfor mentaliseringsbaseret pædagogik.

–  Grundig test-erfaring med WISC, RIAS, BYI, samt at skrive de efterfølgende testrapporter. Derudover har jeg kendskab til YLS-CMI og Den Tilværelsespsykologiske Samtale.

–  Støtte-kontaktperson for den unge, samt konsulent for socialrådgiver.

–  Udvikling af handlingsplaner og udslusningsplaner.

–  Håndtering og analyse af data samt implementering af analysen på arbejdspladsen.

 

2014   Kriserådgiver, Offerådgivningen, Aarhus

– Offerrådgivningen er en telefonisk hjælpelinje, der samarbejder med Politiet.

– Telefoniske krisesamtaler med ofre for kriminalitet, oftest overfald og voldtægter.

– Rådgivning og visitation til videre hjælp.

 

2010-13  Frivillig: Sindslidendes Vilkår  

Rehabilitering af psykiatriske brugere til en bedre hverdag.

–  Støttende samtaler med brugerne, for at skabe et socialt liv.

–  Daglige opgaver i værestedet, foredrag, motionsløb og koncertture.

 

2011  Referent under gruppeterapi: Klinik for angst og OCD, Viborg Sygehus.

– Planlægning og deltagelse i eksponeringsøvelser ud fra kognitiv adfærdsterapi.

– Observation, videofilmning af terapeuterne og udformning af mødereferater.

-Co-terapeut ved mindre gruppesamtaler og adfærdseksperimenter.

 

2008 – 2010: Rådgiver i Lust.

– Lust er en erotisk gavebutik for kvinder, par og mænd, der gerne vil udvikle deres seksualitet.

– Her er faglig rådgivning i højsædet, også til de grupper der har specielle udfordringer, som vaginisme eller et fysisk handicap.

– Jeg har igennem mit arbejder fået et bredt kendskab til seksuelle hjælpemidler og inspiration til parforholdet, samt hvad man skal være opmærksom på i forhold til sundhed, ved hver enkelt genre.

– Ved flere forbindelser har jeg holdt foredrag i samarbejde med Lust samt en række polterabender.

 

2008 – 2010: Uddannet og ansat seksualunderviser hos Sex og Samfund

Undervisning til unge mellem 13-17 år. Der tages udgangspunkt i faktuel viden og undervisningsmetodisk arbejdes med dialogisk, normkritisk undervisning.

 

 

Uddannelse

Psykolog & sexolog:

2013-2015  Cand.Psych., Kandidatuddannelsen i psykologi, Aarhus Universitet

Afhandling: ”Psychodynamic Psychotherapy for Schizophrenia: The challenge of impaired metacognition”

Specialet undersøger og diskuterer psykodynamisk terapis brugbarhed i de situationer, hvor   patienten med skizofreni er særligt udfordret af disorganiseret tænkning, nedsat metakognitiv funktionalitet og mentalisering. I forlængelse af specialet, kurser og interviews har jeg et indgående kendskab til metakognitiv terapi. Professor Andrew Moskowitz var min vejleder og specialet er skrevet på engelsk.

Faglige fokusområder og projekter under uddannelsen

  • Tilværelsespsykologi af Preben Bertelsen. Planlægning og præsentation af et tilværelsespsykologisk forløb rettet mod radikaliseringstruede, kriminelle og socialt udsatte unge.
  • Hovedfag i klinisk psykologi, med særlig vægt på dissociation og traumeterapi samt psykoseterapi. Opgave om oplevelsesorienteret terapi i forhold til CBT.
  • Seminar: History of Psychotherapy: Psykiske lidelser og terapiretninger gennem tiden, af Lars Hem og Andrew Moskowitz. Her skrev jeg opgave om Harold Searles og psykodynamisk terapi af skizofreni.
  • Interventionsmetode: Praktisk erfaring og træning af terapi med supervision. Se endvidere udtalelse af Asger Neumann.
  • Kursus og oplæring i NEO PI-R personlighedstestning ved Hannah El-Kholy fra El-Kholy consult, under Aarhus Universitet.
  • Forskningsprojekt om skilsmisse og samværsordninger.

 

2010-2013 Certificeret sexolog ved Sexologiskolen.

  • Hovedopgave: ”Præstationsangst – En integrativ undersøgelse af årsagssammenhæng og behandling”, hvor analyse af strukturerede interviews indgik.

Faglige fokusområder og projekter

Jeg er uddannet hos Sexologskolen, der ledes af Yazmin Fox Andersen. Her arbejdes med det hele, holistiske menneske. Her har jeg modtaget undervisning i mange alle aspekter af seksualitet, lige fra kost og livsstil, tantra og alternative tilgange til det mere kliniske område. Der arbejdes ud fra, at alle mennesker er forskellige, alle situationer og livsholdninger er individuelle – og det er ok. Åbenhed er kodeordet: Åbenhed der ikke presser en seksualitet eller holdning ned over hovedet, men åbenhed der bygger bro, skaber viden og terapi, der møder den enkelte hvor vedkommende er.foto

 

Pædofili, seksuelle overgreb og seksualisering. Mindfulness og meditation. Arbejdet med seksuelle minoriteter og afvigelser, såsom handicappede og transseksuelle. Terapi af seksuelle traumer. Relationel terapi og parterapi. Anti-stalking og vold i parforholdet.

Undertegnede holdt foredrag om den terapeutiske alliance og fælles faktorer for god terapi, samt normkritisk, dialogbaseret seksualundervisning.

I menufeltet “Sexologi” og “Artikler” kan du læse mine artikler og tanker om seksualitet. I brevkassen besvarer jeg spørgsmål fra rapports læsere. Hvis du er interesseret i at læse mine artikler om jalousi og erektil dysfunktion, er du velkommen til at kontakte mig og få dem tilsendt.

 

 

2008-2012 Bachelor i psykologi ved Aarhus Universitet

Bacheloropgave: Jalousi i det voksne parforhold. En oversigtsanalyse af teorier, deriblandt   diskussion af angst og paranoia.

Faglige fokusområder og projekter

Neuropsykologi. Her bliver man grundigt indført i hjernens fysiologi og anatomi, samtidig med et indblik i de psykologiske effekter.

Seminar: Parforholdets psykologi. Projekt om tilknytningsprocesser i forhold til det romantiske parforhold i voksenalderen med fokus på disorganiseret og undgående tilknytning.

Seminar: Eksistentiel- og positiv psykologi. Om hvordan mennesket søger mening med livet eller elendigheden, arbejder med accept og hvad lykke er.

 

Kurser

2015  Affect-focused therapy for psychosis

Seminar ved ISPS om affekt-fokuseret terapi ved patienter med psykoser. Værktøjerne er overførbare, idet det berører selvværd, empati og alliancen i terapien. David Garfield (6 timer)

2015   Personlighed, psykoser, dissociation og neuropsykologi – diagnosticering og terapi.

Bent Rosenbaum, Andrew Moskowitz, Oded Meiron, Anne Marie Trauelsen, Pesach Lichtenberg, Anne Mette Ravn (8 timer).

2015   Brugen af assessment scales i terapien: MAS

Metacognition Assessment Scale, kursus i metakognitiv terapi ved Paul Lysaker (12 timer).

2014   WISC-III, RIAS, BYI, YLS-CMI

WISC-III og RIAS er neurokognitive testredskaber til undersøgelse af intelligens. BYI (Beck’s   Youth Inventory) er en selvrapporteringstest der undersøger selvindsigt, depression, angst   og adfærdsproblemer. YLS-CMI undersøger pædagogers vurdering af den unges trivsel og   registreres løbende over tid. Praktik på Aktiv Weekend under Hellena Goldberg, løbende   oplæring.

2014   Krisepsykologi II, Offerrådgivningen

RiTS-metoden, Michaela Bundgaard (16 timer).

2013   NEO PI-R personlighedstest, organisatorisk udgave.

Seminar i Test og undersøgelse på Aarhus Universitet, afholdt af Hannah ElKholy (18 timer).

2012   Krisepsykologi I

Henrik Lyng, cand.psych.aut. (16 timer).

2012   Narrative samtaler

Rasmus Olsen, cand.psych. og Lene O. Mogensen, cand.psych fra     Socialpsykologerne (18 timer).

2011   Værestedsarbejdet med psykisk syge brugere.

  LVS, Landsforeningen af VæreSteder, afholdt over to weekender (36 timer).

 

Sprogkundskaber

Dansk:   Modersmål

Engelsk: Ekspert (I also offer therapy in English).

Tysk: Øvet

 

IT-kundskaber

Internet/outlook: Ekspert

Word:   Ekspert

Powerpoint: Ekspert

Excel: Øvet

SPSS: Øvet

Personlig profil

Jeg er født d. 9. april 1988. Jeg er delemor til den skønneste dreng på 3 år og har et godt samarbejde med faren. Derfor er jeg hver anden uge fri til at administrere min tid om aftenen også. Fritiden udover familielivet prioriterer jeg til kurser og fordybelse i litteraturens verden. Derudover dykker og mediterer jeg. Det giver mig jordforbindelse og ro og det udvider min horisont. Jeg elsker at rejse, opdage verden og ”stå på egne ben” i fremmede kulturer. Eksempelvis har jeg boet et par måneder i hhv. USA og Vietnam. Lige for tiden hjælper jeg en sygemeldt veninde med at færdiggøre sit speciale. Derudover er jeg i samarbejde med en kollega ved at udvikle et kursus til kvinder omkring selvværd.

Arbejdsstrategi:   Terapeutisk: Personligt og kollegialt:
Overblik Nærværende Ekstrovert
Rammesættende Empatisk Engageret
Organiserende Opmærksom Dybt motiveret
Handlekraftig Varm Nysgerrig
Resourcestærk Åben Udadvendt
Velformuleret Reflekterende Imødekommende
Opsøgende Eftertænksom Loyal
Kreativ Modig

Jeg har bedt en gruppe medstuderende og kollegaer om at beskrive mig i forhold til en arbejdssituation. Derefter fremhævede jeg de ord, der gik igen. De blev så inddelt i temaer. Dette blev resultatet af min minipersonlighedsanalyse.

Referencer

Referencer og kontaktoplysninger videregives til potentielle arbejdsgivere.

Ønsker du referencer fra klienters oplevelser, se da menufeltet “Utalelser”.